Trang chủ Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư

    Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà

    Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà, đơn vị thành viên của Tập Đoàn Sông Đà, là một doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 26/TCT-HĐQT ngày 13/2/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà).

    Xem tiếp...

Video

Hỗ trợ trực tuyến